Informacje o firmie Vera-Agra z siedzibą w Guzowicach

pole zarośnięte roślinami

Firma Vera-Agra powstała w 2004 roku. W 2006 roku wygraliśmy przetarg i kupiliśmy PPH Womir Sp. z o.o.. Od tamtej pory kontynuujemy dobre tradycje spółki w zakresie hodowli i obrotu nasionami. Od 2017 roku Vera-Agra zarządzana jest przez Prezesa Zarządu Wojciecha Natkańca.

Nasza firma posiada prawa do 10 odmian roślin ogrodniczych i 2 odmian roślin rolniczych.  Prowadzimy ciągłą hodowlę zachowawczą odmian już zarejestrowanych oraz wzmożone badania nad nowymi odmianami roślin, które zgłaszane są do Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych. Naszym celem jest poszerzenie oferty o kolejne gatunki ogrodnicze i rolnicze.

Jako firma zatrudniamy 8 osób, gospodarujemy na kilkuset hektarach gruntów ornych, a w naszej ofercie znajduje się ponad 260 pozycji pod marką WOMIR.

 

Dlaczego warto wybrać nasiona Vera-Agra i WOMIR?

Materiał siewny odmian wyhodowanych w naszej firmie jest doskonale przystosowany do polskich warunków rolno-środowiskowych i gwarantuje najwyższy możliwy plon.

Metody produkcji i zachowania czystości nasion stosowane przez Vera-Agra są oparte na akceptowalnych, branżowych standardach produkcji nasiennej oraz odpowiadają istniejącym wymogom prawnym. 

Gwarantujemy, że nasiona wyprodukowane i oferowane do sprzedaży są oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i odpowiadają opisowi na opakowaniu. 

Wszelka odpowiedzialność Vera-Agra za roszczenia związane z jakimikolwiek szkodami lub stratami wynikłymi z niezgodności z powyższą gwarancją lub z jakiejkolwiek innej przyczyny związanej z nabyciem i wykorzystaniem materiału siewnego produkcji Vera-Agra, dotyczy tylko wartości odpowiadającej cenie nabytych nasion na podstawie faktury lub paragonu. Wyraźnie wyłącza się zapłatę odszkodowań w wyższej wysokości lub z jakiegokolwiek innego tytułu. 
Roszczenia dotyczące nasion niespełniających powyższych standardów należy wnosić do Vera-Agra niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ujawnienia tej niezgodności.