Zboża — produkcja i handel

ziarna zboża w worku

W naszej firmie reprodukujemy odmiany zbóż najlepszych firm europejskich, m.in. takich jak Saaten Union i Wiersum Plantbreeding. Nasze zboża kwalifikowane są przeważnie w stopniu C1, co wymaga od nas perfekcyjnego podejścia do pracy, dbałość o czystość odmianową i gatunkową oraz skomplikowana obróbka w procesie czyszczenia i zaprawiania nasion. Oferujemy pszenice w różnych odmianach oraz żyto ozime i jęczmień ozimy.

 

 

Pszenica ozima oścista Bristol (B)

Pszenica ozima oścista Bristol to jedna z najlepszych odmian ościstych pszenicy ozimej, znajdująca się na holenderskiej liście rekomendowanej i powszechnie uprawiana w Europie. Jest to krótka, oścista, średnio późna odmiana, odznaczająca się wysoką plennością i dużą odpornością na choroby, jednakże oprysk przeciw chorobom kłosa jest opłacalny nawet w przypadku odmian o wysokiej odporności na choroby.

 

 

Pszenica jara przewódka Tybalt (B)

Pszenica jara przewódkowa Tybalt to odmiana jakościowa na licencji firmy B.V. Landbouwbureau Wiersum. Cechuje się odpornością na mączniaka, rdzę brunatną i wyleganie. Odmiana Tybalt ma najlepszą plenność wśród wszystkich obecnie zarejestrowanych odmian tego typu. Tybalt charakteryzuje krótka i sztywna słoma niewymagająca skracania. Odmiana ta została wpisana na Listy Rekomendacyjne w wielu krajach europejskich (Niemcy, Anglia, Holandia) ze względu na bardzo wysoki plon połączony z wysoką jakością ziarna. W Polsce odmianę tę wpisano do Krajowego Rejestru Odmian w 2005 roku jako najwyżej plonującą przez cały okres badań. 
Warto zwrócić uwagę na możliwość ciemnienia kłosa w okresie dojrzałości mlecznej plewki. Jest to cecha genetyczna odziedziczona po jednej z dzikich rodzicielskich form tej pszenicy.

 

Żyto ozime Armand i Pastar (odmiany własne)

Żyto ozime Armand jest odmianą populacyjną żyta ozimego o wysokiej zimotrwałości, dobrej odporności na rdzę brunatną, źdźbłową i mączniaka. Charakteryzuje się dobrą odpornością na wyleganie i wysokimi plonami dorodnego ziarna. Ziarno tej odmiany ma wyższą zawartość białka i dobrą wartość wypiekową. Prace hodowlane nad tą odmianą były prowadzone w rejonie o niskich opadach, a ich selekcja dokonywana była w warunkach częstego niedoboru wody w glebie. Pozwoliło to na wyhodowanie nowej odmiany odpornej na okresy suszy.
Żyto ozime Pastar jest bardzo przydatne do uprawy poplonowej, przede wszystkim jako poplon ozimy, do zaorania wiosną. Może także być wysiewana w okresie letnim i zaorana przed zimą. W porównaniu z innymi odmianami żyta ozimego wyróżnia się bardzo szybkim tempem wzrostu, intensywnym krzewieniem i zwartym porostem. Wydaje obfite plony zielonej masy, które wraz z masą korzeniową wnoszą do gleby znaczne ilości materii organicznej, bardzo potrzebnej przy uprawie warzyw i kwiatów na ogródkach działkowych.

 

Jęczmień ozimy Eufora

Jęczmień ozimy Eufora to zimotrwała dwurzędowa odmiana pastewna o doskonałej kalibracji ziarna. Charakteryzuje się wysoką plennością we wszystkich rejonach upraw. Z racji wczesnego terminu siewu odmiana ta jest podatna na zachwaszczenie, za to wysoko odporna na choroby. Odmiana Eufora dobrze sprawdzi się również na słabszych glebach.